17 inf
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 SZ 3aSB-1/2 NTI
RP 2aT-2/2 informatyka
SZ 1SBA-2/2 informatyka
RP 2aT-1/2 informatyka
 
2 8:50- 9:35 SZ 3aSB-1/2 NTI
PP 3aT-1/2 Sys.baz .dan
SZ 1aT-2/2 pod_inf
   
3 9:40-10:25 SZ 1aT-2/2 pod_inf
PP 3bT-1/2 Sys.baz .dan
SZ 2SB-2/2 NTI
PP 1aT-2/2 Urzą.tech.ko
 
4 10:40-11:25   PP 3bT-1/2 Sys.baz .dan
PP 3bT-1/2 Sieci kom
PP 1aT-2/2 Urzą.tech.ko
PP 2aT-2/2 Sys.oper
5 11:30-12:15 RP 3bT-1/2 informatyka
PP 3bT-1/2 Sys.oper
PP 3aT-1/2 Sieci kom
PP 1aT-2/2 Urzą.tech.ko
PP 2aT-2/2 Sys.oper
6 12:20-13:05 RP 3bT-2/2 informatyka
PP 3bT-1/2 Sys.oper
PP 3aT-1/2 Sys.baz .dan
TG 2aT-2/2 2Zp ad si sy
PP 3aT-1/2 Witr i aplik
7 13:10-13:55 PP 3aSB-2/2 NTI
  PP 3aT-1/2 Sys.baz .dan
PP 3bT-1/2 Sieci kom
PP 3aT-1/2 Witr i aplik
8 14:00-14:45       PP 3bT-1/2 Witr i aplik
PP 3bSB NTI
9 14:50-15:35     PP 2aT-2/2 Urzą.tech.ko
PP 3bT-1/2 Witr i aplik
PP 3bSB NTI
Drukuj plan
wygenerowano 27.02.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum